ДОПОМОГА ЖУРНАЛІСТАМ

INDEPENDENT UNION OF EUROPEAN JUORNALISTS

Згідно зі статтею 34 Конституції України, кожномій людині гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Здійснення цих прав може бути обмежене законом лише в інтересах національної безпеки, захисту територіальної цілісності або охорони громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших осіб, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримки авторитету і неупередженості правосуддя.

Право на інформацію є основоположним правом кожної особи (фізичної, юридичної, групи осіб) і захищене Конституцією.

Головні нормативно-правові акти для українських і закордонних ЗМІ

 • ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ДЛЯ ЗМІ;
 • Закон України «Про інформацію»;
 • Закон України «Про телебачення і радіомовлення»;
 • Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів від 17 листопада 1997 №1287;
 • Наказ Міністерства юстиції Про затвердження Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності від 21 лютого 2006 №12/5;
 • Закон України «Про інформаційні агентства»;
 • Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»;
 • Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»;
 • Кримінальний кодекс України;
 • Закон України «Про авторське право і суміжні права».